:   : 0 0 .

 
  
VitekVT-1211
:
936 .
1800 , : . , , ,
 
   EuroflexMonster SV 235, 28000 .
   VitekVT-1821, 831 .
   DaewooRCC-2500PG, 3192 .
   ZanussiZWD 7105, 9640 .
   LGF 1222 SDR, 12517 .
   Hotpoint-AristonARSF 125, 13651 .
   SamsungWF8802JPF, 17320 .
   GorenjeWA 50100, 10097 .
   TefalFV9347, 2650 .
   PhilipsGC 1815, 986 .
   
  PhilipsFC 6843
  $7813
   
    PanasonicMC-CL673SR79, 4422 .
    BoschBSG 82212, 5490 .
    KarcherVC 5300, 6490 .
    SamsungSC6560, 3065 .
    EuroflexMonster SV 235, 28000 .
    VitekVT-1821, 831 .
    LGV-C3038ND, 1300 .
    DaewooRCC-2500PG, 3192 .
    ZanussiZWD 7105, 9640 .
    LGF 1222 SDR, 12517 .