:   : 0 0 .

 
  
LGV-C7263NT
:
3150 .
, : , , 1800 , 350 , , 8- , 4.3
 
   KarcherA 2004, 2031 .
   Vax6121, 7004 .
   VESV-VC3, 2921 .
   Black&DeckerNV 3600, 1456 .
   BoschWLX 20461, 14374 .
   ArdoWDO 1253 S, 14041 .
   ZanussiZWD 5106, 9650 .
   PhilipsGC 4620, 2500 .
   RowentaDX 1200, 774 .
   SeverinBA 3267, 781 .
   
  BEKOWKD 24580 T
  $7730
   
    KarcherA 2004, 2031 .
    Vax6121, 7004 .
    LGV-C3728SQ, 2420 .
    RowentaRO 1221, 2168 .
    VESV-VC3, 2921 .
    Black&DeckerNV 3600, 1456 .
    BoschWLX 20461, 14374 .
    BoschWAS 24741 OE, 19515 .
    LGF-1406TDS5, 22680 .
    ArdoWDO 1253 S, 14041 .