:   : 0 0 .

 
  
HyundaiH-VC1084
:
1620 .
, : , 1600 , 300 , , , 7- , 3.5
 
   KarcherVC 6300, 7399 .
   KarcherA 2234 PT, 4703 .
   SamsungWF-S1062, 7500 .
   SamsungWF7520SAV, 11270 .
   WhirlpoolAWE 6314, 11190 .
   IndesitSIXL 106 S , 10189 .
   VestelWM 847 T, 7450 .
   TefalFV4370, 1378 .
   RolsenRN-5180 , 583 .
   103, 580. .
   
  PhilipsGC 3230
  $1988.
   
    KarcherVC 6300, 7399 .
    Zelmer619.0.S, 6132 .
    KarcherA 2234 PT, 4703 .
    LGV-C5855 HT, 2250 .
    PhilipsFC 8611, 2828 .
    IndesitWIUN 102, 7800 .
    Hotpoint-AristonARSF 125, 13651 .
    SamsungWF-S1062, 7500 .
    SamsungWF7520SAV, 11270 .
    CandyHoliday 1040, 9674 .