:   : 0 0 .

 
  
MieleW 1614
:
36178 .
, , , A, 1400 o/, , , Fuzzy Logic, , (xx): 60x63x85 , :
 
   SamsungSC5150, 2380 .
   BorkACS AWB 10014 SI, 69000 .
   LGFVD 3708, 3050 .
   LGV-C5761HT, 2613 .
   VitekVT-1824, 2557. .
   BEKOWKE 13580 D, 6950 .
   SamsungWF6520N7W, 8695 .
   WhirlpoolAWM 040, 17335 .
   TaurusBRAVISSIMO 20, 9273 .
   EurometalnovaVapor 2600, 7500 .
   
  LGV-K8710HFL
  $5950
   
    SamsungSC7291, 3040 .
    BorkVC SHB 9919 BK, 9330 .
    LGV-C3055NT, 1400 .
    SamsungSC5150, 2380 .
    BorkACS AWB 10014 SI, 69000 .
    LGFVD 3708, 3050 .
    Zelmer619.0.S, 6132 .
    LGV-C5761HT, 2613 .
    LGV-C3814N, 1750 .
    VitekVT-1824, 2557. .