:   : 0 0 .

 
  
BoschBSG 62030
:
3796 .
, : , 2000 , 300 , , , 5.1
 
   SamsungSC8587, 5378 .
   LGV-C7B81HTU, 3310 .
   KarcherSE 2001, 10180. .
   SamsungWF-F861, 7735 .
   ZauberZ-260, 1189 .
   BinatoneTSI 602, 692 .
   VitekVT-1245, 993 .
   VitekVT-1224, 550 .
   BoschTDA 8301, 1820. .
   SmileSI 1802, 350. .
   
  BraunSI 2020
  $827
   
    SamsungSC8587, 5378 .
    SamsungSC7294, 3304 .
    LGV-C7B81HTU, 3310 .
    SamsungSC9591, 9430 .
    KarcherSE 2001, 10180. .
    ElectroluxEWT 10620 W, 14841 .
    SamsungWF7520SAV, 11270 .
    SamsungWF-F861, 7735 .
    GorenjeWA 61061, 11961 .
    BoschWOR 16151OE, 14990 .